Často kladené otázky

Máte další dotazy k produktům Xiaomi? Ptejte se v naší Xiaomi poradně.

Obecné dotazy

Automatické aktualizace je nutné vypnout skrze aplikaci Aktualizace, kterou naleznete ve složce Nástroje. Pomocí ikony 3 teček zobrazte nabídku a vyberte volbu Nastavení aktualizace. Obě volby zaškrtnutí zrušte a následně restartujte telefon.
Nejprve klikněte na zelené sluchátko v levém spodním rohu a vyťukejte jednoduchý kód:
#*#*6484#*#*
Vyberte Test senzoru přiblížení, případně anglicky Proximity senzor. Nyní je dobré vyčistit a vyleštit displej, zejména jeho horní polovinu – proximity senzor se nachází poblíž přední kamery. Po vyčištění položte telefon na rovnou plochu, displej nechte odkrytý a tapněte na Spustit kalibraci. Prakticky ihned se dole objeví Kalibrace úspěšná. Nyní můžete rukou zakrýt horní polovinu displeje, dokud se číslo 5.00 nezmění na hodnotu 0.0. Tím je kalibrace dokončena a můžete se vrátit  stiskem tlačítka domů.

Na hlavní obrazovce klikněte na zelené sluchátko a záložku Kontakty. Poté delší dobu (cca 2 sekundy) podržte levé senzorové tlačítko menu. Následně vyberte Importovat/exportovat kontakty a Importovat ze SIM.

Nyní se zobrazí všechny kontakty uložené na SIM kartě. Pokud delší dobu (opět cca 2 sekundy) podržíte prst na některém kontaktu, budete si moci vybrat kontakty pro import do telefonu. Můžete také zvolit volbu Vše pro import všech kontaktů ze SIM karty do telefonu a stisknout tlačítko Import.

Po přípojení USB kabelu k telefonu je potřeba stáhnout notifikační lištu, následně stisknout volbu USB na nabíjení a nakonec vybrat správný přenosový protokol Přenos souborů MTP.

Na záložce Přidat otisk prstu tapneme na šipku vpravo a postupujeme podle pokynů. Nejdříve je třeba zadat bezpečnostní heslo, pin nebo gesto. Tento způsob odemčení telefonu se použije jen v případě, že se ověření pomocí otisku prstů z nějakého důvodu nepovede.

Po zadání tohoto hesla se dostanete na vlastní otisk prstu. Stačí tapnout na „Přidat otisk prstu“ a dále pokračovat podle pokynů. Budete vyzváni k opakovanému naskenování prstu. Doporučujeme oskenovat prst z několika stran, aby čtečka fungovala s maximální přesností. Těsně před koncem budete vyzvání k tomu, abyste několikrát přejeli prstem po čtečce otisku prstů.

Po korektním zadání otisku prstu můžete telefon odemykat pomocí čtečky otisků prstů bez potřeby stisknout jakékoli jiné tlačítko.

Přejděte do aplikace Nastavení a následně Zámek displeje & otisku prstu. Nejdříve je třeba zadat bezpečnostní heslo, pin nebo gesto. Tento způsob odemčení telefonu se použije jen v případě, že se ověření pomocí otisku prstů z nějakého důvodu nepovede.

Po zadání tohoto hesla se dostanete na vlastní otisk prstu. Stačí tapnout na „Přidat otisk prstu“ a dále pokračovat podle pokynů. Budete vyzváni k opakovanému naskenování prstu. Doporučujeme oskenovat prst z několika stran, aby čtečka fungovala s maximální přesností. Těsně před koncem budete vyzvání k tomu, abyste několikrát přejeli prstem po čtečce otisku prstů.

Po korektním zadání otisku prstu můžete telefon odemykat pomocí čtečky otisků prstů bez potřeby stisknout jakékoli jiné tlačítko.

Postupujte dle obrázků, je potřeba si všímat hlavně ikon a textu.

Postupujte dle obrázků, je potřeba si všímat hlavně ikon a textu.

Zkratka LTE (Long Term Evolution) představuje technologii vysokorychlostního Internetu v mobilních sítích. Díky LTE lze získat vyšší rychlosti internetového připojení ve Vašem mobilním telefonu.

Čeští operátoři používají v České republice LTE na frekvencích 800, 900, 2100 a 2600 MHz. Použití frekvencí se liší podle oblastí a vybraného operátora. Všechny telefony Xiaomi podporují LTE na frekvencích 1800, 2100 a 2600 MHz. Vybrané modely (LTE Global) pak i na 800 a 900 MHz.

Frekvenci, na které vysílá LTE Váš operátor, si můžete ověřit na této mapě. Po kliknutí na mapu stačí vlevo vybrat Vašeho operátora a zvolit frekvenci LTE.

LTE-mapa-pokryti
Pokud jste zapomněli heslo od svého Xiaomi účtu, můžete si jej nechat resetovat. Učinit tak můžete na tomto odkazu.

Přepínače v notifikační liště lze přidávat, ubírat a řadit. Vysuňte notifikační lištu tahem prstu odshora dolů a následně tento pohyb opakujte pro vysunutí druhé části lišty s přepínači. V pravém spodním rohu se nachází přepínač (Více nebo Seřadit), na který klikněte.

Na další obrazovce jsou seřazeny všechny dostupné přepínače. Ty, které jsou umístěny nad "čarou", jsou zobrazeny v notifikační liště. Pro přesunutí přepínače podržte prst na ikoně 3 čárek na konci řádku a tahem vzhůru či dolů jej posuňte na vybranou pozici.

Přesunutím přepínače nad čáru jej přidáte do notifikační lišty, přesunutím pod čáru jej z notifikační lišty odstraníte. Pořadí přepínačů v tomto seznamu určuje pořadí přepínačů v notifikační liště.


Redmi 3/Pro/3S

Nejdříve je potřeba úplně vypnout telefon a zapnout jej do tzv. recovery módu. To provedete současným držením zapínacího tlačítko a tlačítka vol +. Obě tlačítka držte, dokud se neobjeví logo „mi“. Poté můžete zapínací tlačítko pustit, ale tlačítko vol+ stále držte, dokud se neobjeví Recovery menu.

Následně postupujte podle obrázků až k obrázku číslo 4, kde je zobrazena zpráva calibration result: failed a zašedlé tlačítko Pass. Nyní je dobré vyleštit displej (hlavně horní polovinu a okolí přední kamery), aby nic nezakrývalo proxi-senzor.

Následně tapněte na tlačítko calibration a výsledek by se měl změnit na calibration result: succes. Nyní je potřeba vyzkoušet proxi-senzor tak, že několikrát přiblížítme a oddálíte ruku od horní poloviny telefonu. Na displeji se bude zobrazovat remote a close podle toho, jak budete přibližovat a oddalovat ruku. Nyní zezelenalo tlačítko Pass, takže na něj tapněte a pokračujte dále až na tlačítko Power off, které telefon vypne. Po opětovném klasickém zapnutí by měl být problém s proxi vyřešen.


Mi Band (1/1S/2)

 1. V aplikaci Mi Fit odpárujte náramek.
 2. Odinstalujte celou aplikaci Mi FIt.
 3. Nainstalujte aplikaci Mi Fit z Google Play
 4. Po úspěšné instalaci aplikace je potřeba znova provést párování náramku a telefonu.
 5. Ihned po dokončení párování proběhne aktualizace náramku prostřednictvím telefonu. Tato aktualizace proběhne 2x za sebou.
 6. Po dokončení těchto aktualizací bude náramek opět zcela funkční, tedy i se senzorem srdečního tepu.
Ke odpárování budete potřebovat mobilní telefon s aplikací Mi Fit, kde Mi Band používáte. Dále postupujte podle obrázkového návodu.

Xiaomi YI kamery

 1. Stáhněte aplikaci YI Home pro Android nebo pro iOS a nainstalujte ji do telefonu.
 2. Aplikaci spusťte, nastavte region Europe a přihlaste se pomocí účtu Facebook nebo vytvořte nový YI účet.
 3. Po prvním přihlášení tahem prstu do stran a potvrzením Let's get started ukončete úvodního průvodce.
 4. Klikněte na ikonu + v pravém horním rohu a vyberte Váš model kamery.
 5. Zapojte YI kameru do zásuvky a počkejte přibližně 1 minutu. Kamera by měla opakovat "Waiting to connect".
 6. Klikněte na volbu I heard "Waiting to connect", vyberte Vaši Wi-Fi síť a vyplňte heslo. Pokračujte volbou Connect ti WiFi.
 7. Na displeji telefonu se zobrazí QR kód, který ukažte na objektiv kamery z přibližně 20 cm.
 8. Po přečtení QR kódu dojde k dokončení nastavení, proces ukončíme volbou Start using my YI.
Výchozí heslo k Wi-Fi síti, kterou vytvoří YI kamery, je 1234567890. Uživatel si po prvním připojení kamery může heslo libovolně změnit. Po továrním restartu bude však heslo opět 1234567890.

Výchozí heslo k Wi-Fi je 1234567890. Uživatel jej může po prvním připojení změnit. Pokud jste heslo zapomněli nebo se ke kameře nedaří přidat, můžete ji smazat do továrního nastavení. Restart se provede následovně:

 1. Vyndejte z kamery paměťovou kartu.
 2. Zapněte akční kameru.
 3. Podržte tlačítko napájení a tlačítko WiFI po dobu 5 sekund.
 4. Počkejte, dokud kamera 5x nepípne a nevypne se.
 5. Vložte zpět paměťovou kartu.

Pokud YI kameru (Home, Home 2 a Dome) nelze s telefonem spárovat, můžete postupovat následujícím způsobem. Po neúspěšném spárování klikněte na volbu Trouble Shooting, poté I heard "Invalid QR code" a následně telefonem naskenujte QR kód, který je umístěn na spodní straně podstavce kamery.

Pokud Vám aplikace sdělí, že je kamera určena pro Severní Ameriku (Your device is "North America"...), vraťte se kliknutím na OK na úvodní obrazovku aplikace před přihlášení a jako Location vyberte North America. Následně se znovu přihlaste do aplikace (například pomocí účtu Facebook) a opakujte proces párování.